Zwalczanie gryzoni w gospodarstwie mlecznym

Gospodarstwa hodujące krowy i produkujące mleko często borykają się z nadmierną obecnością gryzoni. Myszy nie tylko zanieczyszczają paszę dla krów, ale także mogą powodować o wiele  większe problemy.

Myszy rozmnażają się bardzo szybko. Ich obecność w gospodarstwie jest niezwykle uciążliwa. Gryzonie nie tylko niepokoją krowy, zanieczyszczają paszę, ale przede wszystkim mogą być przyczyną znacznie poważniejszych kłopotów. Myszy chętnie przegryzają kable elektryczne, co może powodować zwarcie instalacji i bardzo poważne uszkodzenia sprzętu pracującego w gospodarstwie. Jest to szczególnie niebezpieczne dla bardziej zaawansowanych urządzeń wyposażonych w elektronikę jakich coraz więcej w rolnictwie mamy.
DeLaval zaleca zwalczanie myszy w gospodarstwie, najlepiej w taki sposób by był on skuteczny, a jednocześnie bezpieczny i mało uciążliwy.
W ofercie DeLaval znajdują się specjalne pasty na myszy do umieszczania w karmnikach. Myszy pobierają niewielką ilość pasty, a następnie usypiają. Ważne, że pasta jest skuteczna na myszy, nie jest jednak niebezpieczna dla innych zwierząt w gospodarstwie lub ludzi.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.