Uroczyste otwarcie obory Państwa Lucyny i Józefa Bucław

W ostatnią sobotę tj. 6 maja 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie obory Państwa Lucyny i Józefa Bucław. W imprezie wzięło udział około 180 zaproszonych gości. Z uwagi na rangę i znacznie tego wydarzenia dla poprawy naszej obecności na terenie województwa Pomorskiego cieszyć musi fakt, że całość otwarcia przebiegła w bardzo miłej, niemal swojskiej atmosferze.
Dzięki zaangażowaniu naszego dealera Mirosława Bladowskiego oraz licznemu gronu jego pracowników aktywnie uczestniczących w imprezie udało się zaprezentować hodowcom szereg naszych rozwiązań i wyrobów oraz możliwości kompleksowego wyposażenia obory.

 

 

 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.