Spotkania na wystawie - Szepietowo 2017

Kolejna Wystawa Zwierząt w Szepietowie za nami. To była doskonała okazja do spotkań Podlaskich hodowców bydła mlecznego.

W dniach 24 - 25 czerwca 2017 w Szepietowie odbyła się kolejna wystawa zwierząt hodowlanych.

Wystawie towarzyszyło wiele dodatkowych imprez - spotkania młodych hodowców, wykłady, plebiscyt na Rolnika Roku i Sołtysa, zwiedzanie pól doświadczalnych, występy zespołów artystycznych.

Hodowcy i zwiedzający mieli możliwość spotkania się, zdobycia nowych doświadczeń i wiedzy, obejrzenia pięknych okazów zwierząt gospodarskich, a także zapoznania się z nową ofertą firm wystawiających się na targach.

Także w tym roku wystawę odwiedziło wielu rolników podlaskich:

Stoisko zaszczycił obecnością Pan Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel.

A zespół DeLaval był zwarty i gotowy do podjęcia gości:

Tegoroczna Wystawa w Szepietowie była bardzo udana!

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.