Postawy i aspiracje młodych rolników w Europie

DeLaval współpracuje z CEJA, Europejską Radą Młodych Rolników, w sprawie projektu, który pozwoli wyznaczyć przyszłe wyzwania i szanse na budowę zrównoważonego rolnictwa w Europie.

Projekt przewiduje wykonanie badania, którego wyniki zostaną zaprezentowane kluczowym decydentom oraz w mediach podczas inauguracji we wrześniu 2017 w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Wydarzenie to będzie pod patronatem Członka Parlamentu Europejskiego i Prezydenta CEJA wraz z Prezesem Zarządu DeLaval Joakimem Rosengrenem.

Ankieta będzie wysłana 27 marca, a CEJA rozdystrybuuje ją za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich jej członków w całej Europie. Wszyscy młodzi rolnicy będący członkami organizacji,  a więc nie tylko hodowcy bydła, zostaną zaproszeni do wzięcia udziału.

"To świetna okazja dla DeLaval, aby budować relacje z najsilniejszym stowarzyszeniem w Europie reprezentującym młodych i postępowych rolników", wyjaśnia Gabriella Roxström, odpowiedzialna za sprawy korporacyjne w DeLaval i kierująca projektem DeLaval.

Ten projekt pozwoli nam wzmocnić naszą markę w młodym pokoleniu klientów. Żaden z naszych konkurentów nie ma podobnej inicjatywy. Jest to okazja do budowania relacji i wykazania, że ​​DeLaval rozumie młodych rolników, ale także zapewnia różnorakie rozwiązania.

Co to jest CEJA i dlaczego została wybrana?

CEJA to Rada Europejska Młodych Rolników
Głównym celem CEJA jest promowanie młodszego i innowacyjnego sektora rolnego w 28 państwach członkowskich UE oraz stworzenie dobrych warunków pracy i warunków życia młodych ludzi w rolnictwie (do 35 roku życia).
CEJA została wybrana jako partner w tym projekcie, ponieważ jest to jedyne stowarzyszenie UE reprezentujące interesy 2 milionów młodych rolników w całej Unii Europejskiej. Członkostwo obejmuje 26 państw UE i 33 krajowe organizacje członkowskie. Są dobrze znaną organizacją, bardzo aktywną w Brukseli i mają silne relacje polityczne. Jej główny cel polega na wpływaniu na unijną politykę rolną, aby ułatwić młodym ludziom wejście na rynek. CEJA pełni również rolę platformy do dyskusji, debaty, konsultacji i wymiany młodych rolników.

CEJA działa jako forum komunikacji i dialogu między młodymi rolnikami a europejskimi decydentami. Głównymi obawami młodych rolników są przede wszystkim nabycie praw do ziemi, dostęp do kredytów, jak również wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej dla młodych ludzi na obszarach wiejskich.

Są w stałym kontakcie z organizacjami młodych rolników, instytucjami rolnymi i stowarzyszeniami w całej Europie. Przez lata budowali silne związki z różnymi międzynarodowymi organizacjami młodzieżowymi. CEJA zawsze twierdziła, że jest niezależna od jakiejkolwiek ideologii politycznej. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź: Http://www.ceja.eu/

Cieszymy się, że DeLaval będzie współpracować z CEJA nad tym ważnym projektem.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.