Konferencja Weterynaryjna w Polanicy Zdroju

W dniach 22 - 24.06.2017 w Polanicy Zdroju odbyła się Konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej. W tym roku tematem konferencji było przedstawienie najnowszych trendów w hodowli zwierząt, innowacyjnych technologii i rozwiązań.   

 

Zakres tematyczny tegorocznej konferencji obejmował najnowsze osiągnięcia w dziedzinie hodowli bydła - żywienia, doju, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt.

We współczesnej produkcji mleka konieczne jest stałe poszerzanie wiedzy. Istotna jest także dobra współpraca hodowcy i lekarza weterynarii. Przed lekarzami stoją wyzwania związane z postępem genetycznym, hodowlanym, rozwojem techniki i informatyki, a także coraz silniejsza potrzeba ograniczenia stosowania antybiotyków w gospodarstwach. Lekarze weterynarii XXI wieku muszą posiadać ogromną wiedzę z wielu dziedzin, nie tylko medycyny, aby móc prawidłowo prowadzić stado którym się opiekują.

Na te potrzeby odpowiada DeLaval poprzez programy do zarządzania stadem i całym gospodarstwem. Szczególnie przydatny dla lekarzy weterynarii jest program DeLaval DelPro posiadający rozbudowane moduły weterynaryjne, umożliwiające lekarzowi i hodowcy pracę nad zdrowotnością stada: krowy do leczenia, do inseminacji, historia leczenia, sugestie dotyczące dalszego postępowania. Przede wszystkim program pozwala na gromadzenie danych, na podstawie których podejmowane są decyzje w gospodarstwie.

DeLaval uczestniczyło w Konferencji w Polanicy poprzez wykład nt systemu zarządzania DelPro. Wykład przedstawił dr Leszek Jarosz. Podkreślał szczególnie konieczność gromadzenia i analizowania danych hodowlanych i produkcyjnych, które każdego dnia powstają w gospodarstwie. Systemy zarządzania pozwalają te dane wykorzystywać do podejmowania prawidłowych decyzji. Dzisiaj rola lekarza weterynarii powinna ulec zmianie - większy nacisk należy położyć na współpracę lekarza z hodowcą w zakresie dbałości o zdrowotność, nie tylko leczenie chorych sztuk.

Dowiedz się więcej o DeLaval DelPro Farm Manager >>>

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.