Codzienna Automatyczna Punktowa Ocena Kondycji

W społeczności hodowców krów mlecznych punktowa ocena kondycji (BCS) jest szeroko akceptowanym narzędziem pomocnym w zarządzaniu gospodarstwem. Większość weterynarzy i doradców żywieniowych powie Ci o potrzebie punktowej oceny kondycji w regularnych odstępach czasu i wartości jaką przynosi ona dla gospodarstwa mlecznego. Istnieje również wiele badań wspierających te twierdzenia.

Dla przykładu w 2016 roku Uniwersytet Illinois opublikował badanie odnośnie BCS stwierdzając: “Zarządzanie poziomem tkanki tłuszczowej jest kluczowe dla osiągnięcia celów często sprzecznych: dobrej płodności, wysokiej produkcji mleka i zdrowotności.” Jednakże regularna ocena punktowej oceny kondycji krów nigdy nie była czymś prostym. Do momentu, kiedy DeLaval zaprezentował VMS Spectrę, najnowszą edycję robota udojowego szwedzkiej firmy, który z wysoką dokładnością ocenia kondycję krowy przy każdym doju.

Business Development Manager VMS, Johan ter Weele mówi: ”Chcieliśmy pomóc hodowcom uzyskać prawdziwe korzyści z punktowej oceny kondycji krów. Nie chcieliśmy dostarczyć tylko listy wyników, ale stworzyć cały system zarządzania kondycją, który łączy ze sobą dane i pokazuje je w przystępnej formie zarówno na poziomie całego stada, jaki i pojedynczej krowy w całym cyklu laktacji”.
 
Kamera DeLaval BSC umieszczona w VMS automatycznie przesyła wyniki oceny krowy do systemu zarządzania gospodarstwem DeLaval DelPro i łączy je z danymi dotyczącymi laktacji pokazując w łatwym do interpretacji graficznym formacie. Hodowcy łatwo mogą dostrzec krowy poniżej lub powyżej krzywej wzorca na swoim komputerze. Poza tym mogą oni analizować wyniki oceny dla indywidualnych krów.

Kluczową korzyścią posiadania takiej informacji jest możliwość poprawienia efektywności żywienia. Ograniczenie dawki koncentratu krowom tłustym a zwiększenie jej krowom, które są za chude, skutkuje tym, że każda krowa w stadzie otrzymuje odpowiednią ilość paszy w określonym momencie laktacji. Przekłada się to na zwiększenie rentowności żywienia zwłaszcza wtedy, gdy w stadzie znajduje się dużo krów zatuczonych. W ten sposób zapewniony jest lepszy zwrot z inwestycji w pasze oraz odpowiedni udział tłuszczu/białka w skorygowanym litrze mleka.

Kolejną korzyścią jest poprawa płodności. Krowy, które mają odpowiednią kondycję BCS przez cały okres laktacji charakteryzują się krótszym okresem międzywycieleniowym. Dodatkowo, z reguły potrzebują one mniej inseminacji dla skutecznego zapłodnienia.

Punktowa ocena kondycji oraz odpowiednie zarządzanie żywieniem zyskuje na znaczeniu podczas dorastania cieląt. Zdrowsze cielęta, a następnie jałówki mogą szybciej stać się pierwiastkami (o 2 miesiące wcześniej) w porównaniu do średniej, co przekłada się na szybszy zwrot z inwestycji w stado. Jeśli ocena twoich krów pozostaje w zgodzie z krzywą wzorca nie musisz podejmować żadnych działań. Krowy znajdujące się poniżej krzywej znajdują się w grupie ryzyka słabej płodności oraz niskiej wydajności mlecznej. Natomiast te, które znajdują się powyżej krzywej zagrożone są ketozą i innymi problemami powycieleniowymi.

Właściwa punktowa ocena kondycji przez całą laktację jest oznaką zdrowia. Początkowy spadek kondycji występujący w pierwszych 100 dniach związany jest z tym, iż krowa w tym czasie produkuje ponad połowę mleka dla swojego cyklu laktacji, a także staje się gotowa do ponownego zacielenia. Krowy, które pozostają w granicach krzywej laktacji BCS osiągają najlepsze wyniki wydajności mlecznej i skuteczniej się inseminują w całym swoim życiu.

Właściwa punktowa ocena kondycji ogranicza również takie problemy zdrowotne jak kulawizny. Badania naukowe przeprowadzone w Zjednoczonym Królestwie i Malezji pokazują, iż zbyt duże BCS wpływa na ryzyko wystąpienia kulawizny oraz zmniejsza prawdopodobieństwo jej wyleczenia. Regularnie przeprowadzana punktowa ocena kondycji w gospodarstwie może być kluczowym narzędziem przyczyniającym się do redukcji kulawizn w stadach.

Hodowla bydła mlecznego to naprawdę skomplikowany proces. Trzeba zainwestować dwa lata w życie młodej krowy, karmiąc ją, zapewniając schronienie, odpowiednio zarządzając stadem, inseminując, a w niektórych przypadkach otaczając również opieką weterynaryjną zanim poznamy, jaki będzie zwrot z naszej inwestycji. Następnie przez 2 laktacje “krowa spłaca” zaciągnięty dług. Zarządzanie punktową oceną kondycji BCS jest efektywnym sposobem na zminimalizowanie kosztów produkcji, dlatego też zintegrowaliśmy to rozwiązanie z VMS tworząc Spectrę. Chcieliśmy pomóc hodowcom w osiągnięciu sukcesu” podsumowuje ter Weele.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.