Aplikacja Milk24 w prasie rolniczej

Innowacyjna aplikacja do zarządzania dla obór uwięziowych Milk24 zainstalowana w kolejnych gospodarstwach w Polsce. Dzięki tej aplikacji rolnik może w każdym momencie sprawdzić na smartfonie jak doją się jego krowy.

Tę innowacyjną aplikację opracował Polak, jako pierwsi testowali ją polscy rolnicy, dziś jest już dostępna dla hodowców na całym świecie.

Prosta w obsłudze, ale bardzo przydatna aplikacja pozwala na przeglądanie danych dotyczących doju w dowolnym miejscu i o dowolnej porze, niekoniecznie w oborze. Smartfon odbiera wszystkie dane z urządzeń udojowych i gromadzi je w tzw. chmurze, dzięki czemu są one dostępne dla hodowcy przez cały czas.

Ta innowacyjna aplikacja jest już dostępna dla polskich producentów. Pierwsze opinie hodowców prezentuje prasa rolnicza.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym w styczniowym numerze Hodowli i Chowu Bydła >>>

 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.