Duże gospodarstwa hodowlane wybierają roboty udojowe DeLaval

DeLaval zauważa zwiększone zainteresowanie ze strony dużych hodowców systemami zarządzania gospodarstwem i rozwiązaniami związanymi z automatyzacją, które wspierają i będą wspierać ich biznes w przyszłości.

W ostatnich miesiącach DeLaval pozyskał szereg nowych klientów reprezentujących duże hodowle bydła mlecznego w segmencie automatycznych robotów udojowych. Poprawa dobrostanu zwierząt i rentowności gospodarstwa to tylko niektóre z kluczowych czynników, którymi charakteryzuje się w pełni zintegrowane podejście oferowane przez DeLaval.

“Coraz częściej możemy zauważyć zmiany w kierunku automatyzacji doju za pomocą robotów udojowych, szczególnie w większych gospodarstwach. Ponadto nasi klienci cenią całe spektrum naszych rozwiązań – od przygotowania wymienia, aż do w pełni automatycznych robotów odpowiedzialnych za dezynfekcję poudojową, jak i rozwiązań służących zarządzaniu gospodarstwem” mówi Joakim Rosengren, Prezydent i CEO  DeLaval. “To odpowiada ogólnym trendom w branży, charakteryzującym się coraz to większą przejrzystością i identyfikowalnością, w aspekcie produkcji mleka, jak również zwiększenia dobrostanu zwierząt. Ponieważ jesteśmy firmą oferującą rozwiązania dla wszystkich rozmiarów gospodarstw, wiemy, że integracja naszych rozwiązań jest rzeczywistą wartością dodaną.”

Kilka przykładów ze świata:

USA, Michigan: 24 roboty udojowe VMS

Nazwa gospodarstwa: TDI Farms

Wielkość stada: 1500 krów.

Rozwiązania DeLaval: TDI Farms LLC podpisała umowę na zakup 24 robotów udojowych DeLaval Voluntary Milking System (VMS™) powołując się na korzyści w obszarze dobrostanu zwierząt, rozwoju pracowników i gospodarstwa oraz długowieczności i wskazując je jako główne czynniki decydujące o projekcie. Oprócz 24 robotów udojowych, TDI Farms również zakupiła od DeLaval system monitorujący aktywność dla całego stada, 24 aktywne czochradła (SCB), preparaty do dezynfekcji strzyków oraz detergenty opracowane przez DeLaval specjalnie dla VMS-ów. Nowy obiekt będzie również używał oprogramowania do zarządzania gospodarstwem DelPro™ do rejestracji i analizy danych o mleczności dla poszczególnych ćwiartek, ruchu krów i częstotliwości doju jak i rui, pomagając gospodarstwu TDI w podejmowaniu decyzji na podstawie dokładnych danych oraz we właściwym czasie, co niewątpliwie przyczyni się do utrzymania zdrowia stada.

Kluczowe powody: Gospodarstwo TDI miało trzy główne powody, które skłoniły je do przejścia na dój automatyczny VMS: dobrostan zwierząt, zwiększona wydajność mleczna oraz zmniejszenie nakładów pracy. Usprawnienie środowiska produkcyjnego sprawia, że życie krów jest łatwiejsze i pozwala im wyrazić ich prawdziwy potencjał genetyczny poprzez zwiększoną produkcję. Nowi właściciele również chcieli zapewnić sobie w przyszłości wysokiej jakości mleko oraz równowagę w pozyskaniu wykwalifikowanej siły roboczej, co jest coraz trudniejsze. Niższe koszty pracy przyczynią się również do zapewnienia długoterminowej dochodowości, jak i zwiększenia produkcji mleka.

“Zdecydowaliśmy się na przejście na roboty udojowe przede wszystkim dla krów, ponieważ widzieliśmy zwiększoną żywotność i niższe wskaźniki brakowań dla stad z robotami udojowymi. Mamy też świetnych pracowników i wolimy rozwijać talenty inwestując w ich rozwój niż dokładać im więcej pracy,” wyjaśnia Bryant Trierweiler.

 ChileVMS

Chile, Temuco: 64 roboty udojowe DeLaval VMS

Nazwa gospodarstwa: Fundo El Risquillo, właściciel Ancali

Wielkość stada: 6500 krów

Rozwiązania DeLaval: 64 robotu udojowe DeLaval VMS™, chłodzenie w przepływie, zbiorniki schładzające, systemy wentylacji, systemy chłodzenia krów, maty posadzkowe, aktywne czochradła, wanny do dezynfekcji racic, poidła, oświetlenie, zgarniacze obornika (wszystkie rozwiązania w oborach są kontrolowane za pomocą kontrolera systemów w oborze DeLaval BSC). Właściciel także posiada 4 karuzele DeLaval HBR z pełną automatyką (3 zostaną zastąpione przez 48 VMS-ów), bramki selekcyjne i poganiacze HRS. Wszystkie gospodarstwa używają oryginalnych detergentów DeLaval i preparatów do dezynfekcji poudojowej.

Kluczowe powody: Zyskowność (zwiększenie produkcji mleka poprzez poprawę komfortu krów, jak i częstotliwości dojów, długowieczności krów i zmniejszenia kosztów pracy).

“Zaczęliśmy używać robotów dla 500 krów, a kiedy zobaczyliśmy korzyści ekonomiczne i zdaliśmy sobie sprawę, że udało się zwiększyć produkcję na krowę o 10% oraz zmniejszyć stres zwierząt, zdecydowaliśmy się na podążanie tą drogą”, mówi Pedro Heller, CEO Ancali Agricola.

VMS

Japonia, Kakuyama: 8 robotów VMS

Nazwa gospodarstwa: Kalm farm, właściciel: Mr Kawaguchiya

Wielkość stada: 600 krów

Rozwiązania DeLaval: 8 robotów DeLaval VMS™, 2 x DeLaval Herd Navigator™, 4 kamery punktowej oceny kondycji DeLaval BCS, 1 zbiornik schładzający, 1 zbiornik buforowy, 2 zgarniacze łańcuchowe, 12 aktywnych czochradeł, 4 automatyczne wanny do dezynfekcji racic, wóz asenizacyjny, 32 poidła, maty posadzkowe, materace dla krów i wygrodzenia legowisk.

Kluczowe powody wyboru tych rozwiązań to dobrostan zwierząt, rentowność gospodarstwa i bezpieczeństwo żywności.

W Japonii istnieje niedobór siły roboczej, więc roboty udojowe są idealnym rozwiązaniem, ponieważ zmniejszają ilość pracy w gospodarstwie.

"Bez robotów musiałbym zatrudnić aż 15 pracowników w niepełnym wymiarze godzin aby dbali o nasze krowy," mówi Mr. Kawaguchiya, "Mogę oszczędzić 15 milionów yenów ($146,000) na rok dzięki robotom.”

Niemcy

Niemcy, Kaltensundheim: 12 robotów udojowych VMS

Nazwa gospodarstwa: Röhnlandhöfe

Wielkość stada: 900 krów

Rozwiązania DeLaval: 12 robotów udojowych DeLaval VMS™, ruch krów DeLaval FeedFirst™ (Żywienie Pierwsze), DeLaval DelPro™ Farm Manager system zarządzania gospodarstwem, systemy schładzania, system aktywności, bramki selekcyjne, rozwiązania związane z dezynfekcją racic, aktywne czochradła, zgarniacze obornika, preparaty do dezynfekcji wymion oraz detergenty.

Kluczowe powody: zyskowność – ze względu na brak pracowników na rynku, a także niezawodności rozwiązań DeLaval.

“W oparciu o rosnące trudności w pozyskiwaniu pracowników, zdecydowaliśmy się wybrać system automatycznego doju dla naszej nowej obory. Używając 12 robotów DeLaval VMSTM dla stada 900 krów wraz z systemem ruchu krów FeedFirstTM (Żywienie Pierwsze) osiągamy najwyższe możliwe wartości dodane dla naszej lokalizacji wynikające z trudnych warunków środowiskowych,” mówi Dr. Bach, zarządca gospodarstwa i CEO, Röhnlandhöfe.

karuzela

Germany, Waldkirchen: automatyczna karuzela udojowa AMR™

Nazwa gospodarstwa: Bauernland AG

Wielkość stada: 600 krów

Rozwiązania DeLaval: automatyczna karuzela udojowa DeLaval AMR™, DeLaval DelPro™ System Zarządzania Gospodarstwem, schładzanie mleka, pomiar aktywności, bramki inteligentne, poganiacze, 1 automatyczna wanna do dezynfekcji racic, gumy strzykowe i przewody, środki do dezynfekcji i detergenty oraz umowa serwisowa.

Kluczowe powody: Efektywność pracy, zyskowność i bezpieczeństwo żywności

“Wydajność tych rozwiązań doprowadziła do 50% obniżenia nakładów pracy w porównaniu z sytuacją przed inwestycją. Wcześniej mieliśmy sześciu pracowników, którzy doili 380 krów dziennie. Teraz tylko dwóch pracowników doi 500 krów, dwa razy na dobę”, mówi Mr Espig, CEO Bauernland AG.

Filmy DeLaval na YouTube

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.