Jak zapobiegać stresowi cieplnemu u krów? - konferencja w Krakowie

LATO jest dla krów najtrudniejsze. 

Stres cieplny u krów pojawia się już w temperaturze > 20°C.

Jego konsekwencje są bardzo poważne, przede wszystkim spadek wydajności mlecznej.

Jak temu zaradzić?

W dniu 07.04.2016 w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Jak przygotować krowę do letnich upałów?” 

Konferencja ta została zorganizowana wspólnie przez firmę DeLaval i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Na konferencję zaproszeni zostali wybitni specjaliści z Polski i z zagranicy, którzy omawiali różne aspekty produkcji mleka w okresie letnich upałów:

  1. Co to jest stres cieplny u krów i jak on wpływa na wydajność mleczną?
  2. Jak zapobiegać stresowi cieplnemu – jakie stosować metody i systemy do schładzania krów?
  3. W jakie systemy inwestować, które z nich są efektywne?
  4. Jak organizować pracę w oborze w czasie lata by zminimalizować ryzyko i negatywny wpływ stresu cieplnego?
  5. Czy wystarczy zainstalować wentylatory aby zabezpieczyć się przed stresem cieplnym?
  6. Jak przygotować silos do sezonu letniego?
  7. Jak żywić krowy w czasie upałów?
  8. Co można zrobić w samej oborze i w hali udojowej by zmniejszyć stres cieplny?

Konferencja zgromadziła wielu uczestników, a przedstawione tematy wywołały ożywioną dyskusję. To pokazuje, że temat jest nowy i bardzo ważny, wielu producentów się z nim boryka. Warto dowiedzieć się jak zapobiegać stresowi cieplnemu u krów i przede wszystkim nie tracić wydajności mlecznej w tym trudnym okresie.

Dowiedz się więcej >>>

Filmy DeLaval na YouTube

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.