Klub VMS

W dniu 08.02.2013 powołano do życia Klub VMS. Członkami założycielami Klubu jest 12  użytkowników robotów udojowych DeLaval VMS. Głównym celem Klubu jest dzielenie się  doświadczeniami z użytkowania robotów udojowych.

Spotkanie inauguracyjne odbyło się w Licheniu. 

Pierwszym Prezesem Klubu został znany hodowca z Wielkopolski, Pan Przemysław Jagła. Członkowie Klubu to znakomici hodowcy bydła, uzyskujący doskonałe wyniki wydajności mleka od swoich krów, nawet powyżej 10 000 kg / rocznie. Wielu z nich użytkując roboty udojowe DeLaval VMS przekroczyło 2 tony mleka z jednej jednostki robota dziennie, co jest wynikiem na skalę europejską.

Legitymację Nr 1 członka Klubu VMS otrzymali Państwo Małgorzata i Tomasz Kubiakowie, którzy pierwsi w Polsce uruchomili w 2008 roku robot udojowy DeLaval VMS.

Uroczystą część inauguracji Klubu VMS poprzedziło spotkanie seminaryjne, którego tematem były zagadnienia związane z funkcjonowaniem rozwojem doju automatycznego w Polsce i na świecie oraz koncepcja automatyzacji żywienia Optimat.

Funkcjonowanie obory z robotem udojowym ma swoją specyfikę, wymaga nie tylko optymalnego żywienia, ale również  zaplanowania odpowiedniego ruchu krów, co odróżnia  tę technologię od tradycyjnych rozwiązań. Te i inne tematy będą przedmiotem otwartych spotkań seminaryjnych organizowanych przez DeLaval, zarówno dla członków Klubu jak wszystkich chętnych klientów zainteresowanych systemem DeLaval VMS.

Szczegóły będą znane wkrótce.

Spotkanie Klubu VMS, wystąpienie Prezesa Klubu Przemysława Jagły 

 

Dr Leszek Jarosz, Prezes DeLaval Sp. z o.o.

Uroczysta kolacja

Państwo Małgorzata i Tomasz Kubiakowie otrzymują Kartę Członkowską nr 1

Pan Jacek Pawlicki (w środku)

  

Pani Małgorzata Franków i Pan Gunter Maier (w środku)

Państwo Grażyna i Przemysław Jagła

Państwo Anna i Grzegorz Wiesławscy (w środku)

Państwo Regina i Jan Zawadzcy (w środku)

Państwo Michalina i Robert Frymarkowie

Państwo Ewelina i Sebastian Stańczyk

Państwo Ewa i Ryszard Gawineccy

Państwo Marta i Jacek Mieczkowscy

Państwo Renata i Bogdan Zakrzewscy

Państwo Joanna i Tomasz Brulińscy

 

Filmy DeLaval na YouTube

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.