Jakość mleka

DeLaval DelPro™ - Jakość mleka

Na koniec dnia Twoje wysiłki sprowadzają się do zdolności wyprodukowania jak największej ilości mleka wysokiej jakości w jak najbardziej efektywny sposób.

System do zarządzania gospodarstwem DelPro™ może być zaprogramowany do monitorowania wydajności praktycznie wszystkich związanych bezpośrednio z mlekiem działań w gospodarstwie. Dzięki temu można odnieść się do danych z poprzednich miesięcy, lub do innych gospodarstw czy urządzeń udojowych aby dokonać analizy, w jakich warunkach najlepsze wyniki zostały osiągnięte.

Na tej stronie można znaleźć informacje o:
Cenie mleka, Przepływie dla grupy, Mleku na własne potrzeby, Odbiorach mleka, Dojach problematycznych, Zbiorczych raportach dotyczących mleka, Łącznej produkcji mleka,

System do zarządzania gospodarstwem DelPro™ może również służyć do przechowywania danych o mleku. Z tymi danymi można przejrzeć ogólną wydajność w każdej chwili.

Cena mleka

Cena mleka pozwala rejestrować wszystkie transakcje pomiędzy Tobą a mleczarnią. Zawiera ona łatwy w użyciu rejestr danych dla każdego odbioru, w tym:
-    odebrane kg
-    cena
-    kary
-    komentarze

Potrzebne dane: dane odbioru mleka
Główne korzyści: kompletna historia odbioru mleka

Przepływ dla grupy

Przepływ mleka dla grupy jest narzędziem do zarządzania stadem dla dużych gospodarstw. Umożliwia wyświetlanie i sprawdzenie wszelkich zmian w przepływie mleka w określonej grupie krów. Dzięki czemu możliwa jest kontrola efektywności procedur przygotowania krów do doju. Poprawne procedury chronią przed pustodojem przekładając się na zdrowe wymiona.

Wymagane urządzenia: miernik mleka
Główne korzyści: efektywne i bezpieczne procedury udojowe

Zużycie mleka na własne potrzeby

Ta funkcja pozwala zapisać ilości mleka, które są zużywane wewnętrznie. Jest to szczególnie ważne, jeśli chcesz obliczyć średnią wydajność na dojarza, lub zobaczyć, ile mleka jest zużywane w gospodarstwie.

Wymagane urządzenie: miernik mleka
Potrzebne dane: ilość mleka zużywana w gospodarstwie
Główne korzyści: dane o zużyciu wewnętrznym

Odbiory mleka

W tej funkcji można rejestrować ilość mleka, która jest odbierana przez mleczarnię. Umożliwia to monitorowanie ilości udojonego mleka oraz przeglądanie i reagowanie na pozytywne lub negatywne trendy.

Wymagane urządzenie: miernik mleka
Potrzebne dane: ilość odebranego mleka
Główne korzyści: dane o odebranym mleku

Doje problematyczne

Funkcja ta pozwala zachować dane o ilości mleka, które zostało przekierowane z powodu problemów, takich jak np. stosowane antybiotyki, wykryta krew czy zbyt wysoki poziom komórek somatycznych.

Wymagane urządzenie: miernik mleka
Potrzebne dane: mleko przekierowane
Główne korzyści: pełne dane o wydajności

Zbiorcze raporty dotyczące mleka

Funkcja ta pozwala prowadzić rejestr ilość i jakości mleka, które zostało wysłane do mleczarni. Dane, takie jak białko, liczba komórek somatycznych, ilość, itp., które są dostarczane przez mleczarnię, powinny być zarejestrowane.

Potrzebne dane: dane o ilości i jakości mleka
Główne korzyści: historia ilości i jakości mleka

Łączna produkcja mleka

Funkcja ta łączy w sobie wszystkie powyższe. Pozwala na łatwy dostęp do danych z punktu widzenia pojedynczego wpisu.

Potrzebne dane: zobacz pozostałe funkcje powyżej
Główne korzyści: przegląd wszystkich danych związanych z mlekiem

Dowiedz się więcej nt doju w dziale Dój.


Milkproduction.com

Milkproduction.com

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.