Lepsza zdrowotność stada

Lepsza zdrowotność stada

System do zarządzania gospodarstwem DelPro™ dostarcza wiele danych, aby umożliwić Ci działalnie proaktywne, a nie reaktywne. Innymi słowy pozwala skupić się na ochronie zdrowia w stadzie, co zmniejsza późniejsze koszty związane z leczeniem.

Na tej stronie można znaleźć informacje o:
Komórkach somatycznych, Lekach, Kuracjach, Szczepieniach, Wizytach weterynaryjnych, Punktowej Ocenie Kondycji (BCS), Przewodności

Dla tych zwierząt, na które należy zwrócić szczególną uwagę, system do zarządzania gospodarstwem DelPro™ jest idealny. DelPro™ pozwala zarządzać przez wyjątki. Pomaga w ciągłej walce z mastitis i innymi problemami zdrowotnymi poprzez zapewnienie stałej aktualizacji danych dla poszczególnych krów w stadzie. Pobiera on dane z różnorodnych źródeł i tworzy automatyczne raporty ostrzegające, które krowy potrzebują uwagi gdyż istnieje podejrzenie problemów* zdrowotnych np:

  • Zdarzenia problematyczne po porodzie
  • Zdarzenia metaboliczne
  • Zdarzenia związane ze zdrowiem wymion
  • Zdarzenia gastryczne
  • Zdarzenia związane z racicami
  • Zdarzenia szczepień i leczenia

Naturalnie im więcej urządzeń podłączonych do DelPro™ tym bardziej szczegółowe są raporty. Z 12 rejestrowanymi czynnikami "wpływającymi na zdrowie", to od Ciebie zależy, co wybierzesz i jak dużo danych chcesz otrzymywać, aby skutecznie podejmować decyzje dotyczące zdrowotności Twojego stada.

Badanie poziomu komórek somatycznych

W tej funkcji możesz zarejestrować wyniki badań poziomu komórek somatycznych. Następnie są one automatycznie dodawane do historii zwierząt i statystyk podsumowania stada. Jeśli poziom komórek somatycznych przekroczy ustawiony próg dla konkretnego zwierzęcia, zostanie uruchomione natychmiastowe powiadomienie informujące o tym, że krowa wymaga szczególnej uwagi.

Cały proces można uprościć przez podłączenie Nawigatora Stada™ do systemu zarządzania gospodarstwem DelPro™. Dzięki temu cały proces może być zautomatyzowany – od pobierania próbek do badań, przez analizę i powiadomienie.

Zalecane systemy: Herd Navigator™
Potrzebne dane: analiza próbki mleka
Główne korzyści: historia poziomu komórek somatycznych

Leki

W tej funkcji można przechowywać wstępnie zdefiniowane ustawienia dla leków – od numeru recepty, dawki, po okresy karencji na mleko i mięso, itd. – pomocne w leczeniu wspólnych problemów zdrowotnych. W ten sposób możesz wyświetlić, wybrać i rozpocząć leczenie krowy, w momencie diagnozy powodu choroby. DelPro™ automatycznie ustawi okresy karencji i wprowadzi dodatkowe procedury związane z myciem i przekierowaniem mleka.

Potrzebne dane: ustawienia dla leków
Główne korzyści: automatyczna lista wyboru leków do diagnozy

Kuracje

W tej funkcji za każdym razem, gdy krowa jest leczona można przechowywać dane dotyczące leczenia, procesu odzyskiwania zdrowia, itp. Z takimi danymi dotyczącymi różnych zabiegów, które krowa otrzymała w ciągu swojego życia Ty lub weterynarz uzyskujecie natychmiastowy przegląd ogólnego stan zdrowia zwierzęcia. Te informacje mogą okazać się niezbędne przy podejmowaniu decyzji dot. między innymi dalszego chowu czy brakowania.

Potrzebne dane: wpisy leczenia
Główne korzyści: historia leczenia krowy

Szczepienia

System do zarządzania gospodarstwem DelPro™ umożliwia stworzenie protokołu do zarządzania szczepieniami. Można grupować krowy według preferencji np. krowy zasuszone, krowy cielne, jałówki, itp. i ustawić w systemie, aby automatycznie generowały się przypomnienia, gdy szczepienia są wymagane – okresowo, corocznie lub w dowolny inny sposób. System do zarządzania gospodarstwem DelPro™ także prowadzi rejestr wszystkich szczepień, które otrzymały krowy.

Potrzebne dane: protokół szczepień
Główne korzyści: przypomnienia o szczepieniach / historia szczepień poszczególnych krów

Wizyty weterynarza

Gdy krowa została wytypowana do obserwacji lub badania, system do zarządzania gospodarstwem DelPro™ może automatycznie wygenerować listę dla ciebie lub twojego lekarza aby zbadał zwierzę. Możesz zdecydować, czy chcesz otrzymać pełną historię krowy lub tylko niektóre szczegółowe informacje odnoszące się do konkretnego problemu. Moduł wizyty weterynarza zawiera listę arkuszy na wizytę dzięki czemu w szybki i przyjazny dla użytkownika sposób, pozwala zapisać wyniki oraz zabiegi w systemie.

Potrzebne dane: wyniki z wizyty weterynarza
Główne korzyści: szybsze, lepiej udokumentowane leczenie krów

Punktowa Ocena Kondycji (BCS)

Moduł BCS umożliwia ocenę punktową kondycji poszczególnych krów przez całe ich życie. Dane te mogą być wykorzystane w dostosowaniu strategii żywieniowej i sprawdzeniu jej skuteczności. Ocena punktowa  może być również wykorzystana jako narzędzie do śledzenia zmian kondycji krów w trakcie osiągania szczytu laktacji, przez ruję do zasuszenia. Informacje te są niezwykle przydatne w okresie okołoporodowym, gdzie kondycja krów wpływa na szereg czynników związanych z wycieleniem.

Potrzebne dane: Punktowa Ocena Kondycji z kamery BCS
Główne korzyści: historia oceny punktowej poszczególnych krów

Przewodność

Mierząc dokładnie przewodność mleka system do zarządzania gospodarstwem DelPro™ może działać jako system wczesnego ostrzegania przed mastitis. System zbiera dane z mierników mleka i wysyła alarmy w oparciu o zaprogramowane (edytowalne) parametry. Im większa liczba martwych komórek tym większa przewodność.

Poprzez podłączenie Nawigatora Stada™ do systemu zarządzania gospodarstwem DelPro™ można uzyskać kompleksowe informacje o zdrowiu całego stada poprzez analizę LDH, BHB, mocznika i progesteronu.

Wymagane urządzenie: miernik mleka
Zalecane systemy: Herd Navigator™
Potrzebne dane: informacje z mierników mleka
Główne korzyści: system wczesnego ostrzegania dla zdrowia krów

*Ostrzeżenia będą generowane jeśli system do zarządzania gospodarstwem DelPro™ jest podłączony do odpowiednich urządzeń. Bez odpowiednich danych niektóre powiadomienia nie są generowane. Aby uzyskać pełną listę urządzeń i funkcji DelPro™ skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem DeLaval.

Dowiedz się więcej o komforcie krów.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.