Efektywne żywienie

Efektywne żywienie

Efektywne żywienie to fundament hodowli krów mlecznych. Żywienie to nie tylko duży procent rocznych kosztów, ale strategia na którą składa się wiele czynników. Właściwe zarządzanie w tym obszarze ma kluczowe znaczenie. System do zarządzania gospodarstwem DelPro™ został zaprojektowany aby pomóc Ci osiągnąć sukces.

Na tej stronie można znaleźć informacje o:
Automatyczny obliczaniu dawki, Przechowywaniu paszy i zapasach, PaszachTabelach żywieniowych i ich przyporządkowaniu

System zarządzania DelPro™ może być połączony z systemem Optimat™ . To pozwala na zarządzanie recepturami pasz, dawkami i kuchnią systemu Optimat™, bezpośrednio z komputera gospodarstwa. Możesz również połączyć pojedyncze stacje paszowe do systemu zarządzania gospodarstwem DelPro™. W ten sposób można zaplanować zasady i dostarczyć paszę treściwą dla poszczególnych krów.

Dodatkowo, jeśli posiadasz zdalne połączenie z farmą RFC Remote Farm Connector, możesz zapewnić zdalny dostęp do danych w systemie doradcy żywieniowemu lub weterynarzowi, który może doradzić jakie dodatki powinny zostać zaaplikowane do racji / paszy krowy lub grupy.

Automatyczna kalkulacja dawki

W oparciu o obliczenia dokonane przez doradcę żywieniowego, system do zarządzania gospodarstwem DelPro™ może automatycznie aktualizować poszczególne racje krowy zgodnie z jej wydajnością. System może wziąć pod uwagę, ile krowa spożywa przy stole paszowym i przydzielić wymaganą indywidualną dawkę do pobrania w stacji paszowej. W ten sposób możesz zmaksymalizować wydajność krowy przy jednoczesnej optymalizacji kosztów pasz.

Potrzebne dane: tabele paszowe oraz wyliczenia doradcy żywieniowego
Główne korzyści: automatyczne obliczanie optymalnej racji paszy

Przechowywanie paszy i zapasy

Funkcja przechowywania paszy pozwala na śledzenie ile koncentratów i innych dodatków znajduje się w silosach czy też zbiornikach. Zawsze po odebraniu dostawy paszy dane powinny być wprowadzone do systemu, jak również jej koszt. Po stworzeniu tabel żywieniowych, pasza jest skarmiana, oprogramowanie DelPro™ Farm Manager rejestruje poziom zapasów i powiadomi Cię, gdy osiągną one wstępnie zdefiniowaną minimalną ilość. Dzięki czemu złożysz zamówienie na dostawę paszy na czas.

Zalecane systemy: Optimat™
Potrzebne dane: dane od dostawcy paszy
Główne korzyści: historia paszy spożytych i kosztów / powiadomienia o paszy na wyczerpaniu

Pasza

Pasza to zasadniczo dane dotyczące pasz treściwych oraz dodatków mineralnych i płynnych, które były używane w gospodarstwie. W każdym przypadku, gdy twój doradca poleca nowy rodzaj paszy dane te mogą być zarejestrowane w systemie. Można następnie zaobserwować reakcję Twoich krów na nowy składnik receptury i w zależności od wyników, zlecić przez system DelPro aby był wykorzystany ponownie. W tym przypadku system Optimat™ automatycznie zacznie uwzględniać go w wydawaniu na stół paszowy. Jeśli wyniki nowej paszy cię nie zadowalają, zleć doradcy aby dokonał zmian w recepturze. Z pełną historią zadawanej paszy i uzyskanych wynikach posiadasz stabilny punkt odniesienia dla różnych receptur i możesz dostosować sposób i skład paszy, tak aby uzyskać jak najlepsze wyniki wydajności.

Zalecane systemy:
Optimat™
Potrzebne dane: tabele paszowe, receptury
Główne korzyści
: kompletna historia spożytych pasz

Tabele żywieniowe i ich przyporządkowanie

Na podstawie obliczeń dawek doradcy żywieniowego, system do zarządzania gospodarstwem DelPro™ automatycznie przyporządkowuje i uaktualnia dawkę dla indywidualnych krów na podstawie tabel paszowych przypisanych do poszczególnych grup technologicznych. Dane te przesyłane są do urządzeń takich jak robot VMS, stacje paszowe, czy też system Optimat™ aby zapewnić iż właściwa porcja paszy zostanie dostarczona do indywidualnych zwierząt, czy też odpowiednich grup technologicznych.

Zalecane systemy:  Optimat™
Potrzebne dane: uzupełniona i przyporządkowana do grupy tabela paszowa
Główne korzyści: zautomatyzowanie żywienia zgodnie z obliczeniami doradcy

Przeczytaj więcej o żywieniu i produktach z nim związanych.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.