System zarządzania gospodarstwem DelPro™

System zarządzania gospodarstwem DelPro™

Właściwe zarządzanie gospodarstwem

System do zarządzania gospodarstwem DelPro™ to idealne narzędzie dla hodowców, którzy oczekują profesjonalnego rozwiązania do zarządzania, dzięki któremu mogą monitorować, przechowywać i analizować dane z różnych obszarów hodowli krów mlecznych. Systemu, który będzie ich wspierał w podejmowaniu właściwych decyzji

Najbardziej zaawansowany system do zarządzania gospodarstwem

System do zarządzania gospodarstwem DelPro™ łączy w sobie różne elementy gospodarstwa w jedną scentralizowaną formę. Oferuje on bezkonkurencyjną obecnie technologię magazynowania, raportowania i analizy danych, która upraszcza codzienny proces podejmowania decyzji w gospodarstwach mlecznych.

Funkcje obejmują wszystko, od automatycznego generowania list weterynaryjnych, poprzez raporty podsumowujące kluczowe wskaźniki wydajności dla stada, grup technologicznych i poszczególnych krów, czy wydajności systemu udojowego jak i terapii hormonalnych, sztucznej inseminacji, po obliczanie dawek pokarmowych.

DelPro Farm Manager and VMS

Ten elastyczny system działa równie dobrze z robotami udojowymi VMS, automatycznymi i konwencjonalnymi karuzelami czy halami. Oznacza to, że hodowca może zmienić lub uaktualnić sprzęt udojowy bez konieczności zmiany oprogramowania do zarządzania gospodarstwem, tym samym pracując nadal na tych samych danych dla istniejącego stada.

Co więcej dla dużych gospodarstw, wiele kontrolerów systemu może być podłączonych do jednej jednostki sterującej. Oznacza to, że można monitorować wszystkie działania, niezależnie od tego, jak wiele systemów udojowych znajduje się na farmie, z jednego centralnego komputera.

Elastyczność systemu również zapewnia bezpieczne połączenie do Internetu. Oznacza to, że można zautomatyzować proces wymiany danych z organami państwowymi, mleczarniami i innymi podmiotami, takimi jak weterynarze, doradcy żywieniowi i konsultanci – redukując w ten sposób znacząco obowiązki administracyjne – bez konieczności martwienia się o wirusy lub złośliwe oprogramowanie.

DelPro Farm Manager - Farm Management as it should be

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.