DeLaval VMS™ Spectra

VMS™ Spectra jedyny automatyczny system doju, który zapewnia codzienną punktową ocenę kondycji krów.

VMS™ Spectra to specjalna edycja najbardziej wydajnego robota udojowego w połączeniu z najnowszą technologią oceny kondycji krów na podstawie obrazu 3D. Każdy robot VMS Spectra jest wyposażony w kamerę BCS, który automatycznie nagrywa i oblicza codziennie wyniki punktowej oceny kondycji Twoich krów. Wyniki są następnie przesyłane do system zarządzania gospodarstwem DeLaval DelPro™ Farm Manager gdzie możesz przeglądać i analizować wyniki indywidualne, grup technologicznych lub całego stada. 

Oto najważniejsze korzyści, jakie uzyskujesz dzięki codziennej punktowej ocenie kondycji:

Precyzyjne żywienie

Zaplanuj i optymalizuj żywienie podążając za wzorcem punktowej oceny kondycji krowy mając pewność, że jej stan otłuszczenia jest optymalny dla danej fazy cyklu laktacji.

Lepsze zdrowie

Reaguj szybko na wszelkie poważne odstępstwa od wzorca BCS, aby zmniejszyć potencjalne koszty żywienia, koszty weterynaryjne lub nadmierne użycie antybiotyków.

Szybsze zacielenie, łatwe wycielenie

Upewnij się, że krowy mają idealna kondycję przed inseminacją oraz podczas wycielenia, jak również podczas całej ciąży. W ten sposób zminimalizujesz problemy podczas i po wycieleniu i zapewnisz cielętom jak najlepszy start w dorosłe życie.

Wyższa produkcja mleka

Utrzymanie krów w idealnej kondycji podczas całej laktacji przekłada się na zapewnienie maksymalnej mleczności do spożywanej paszy. 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.