Dój automatyczny

DeLaval VMS - robot udojowy

System doju automatycznego DeLaval VMS umożliwia całkowitą zmianę stylu życia i dotychczasowych metod pracy przy pozyskiwaniu mleka. Tysiące producentów mleka na całym świecie zdecydowało się na ten system doju oszczędzając wysiłki wkładane w pracę fizyczną i koncentrując się na znacznie ważniejszych zadaniach, a także dysponując znacznie większą ilością wolnego czasu. 

Lepsze wykorzystanie czasu

Robot udojowy DeLaval VMS umożliwia producentom mleka korzystanie z czasu dzięki uwolnieniu ich od wielogodzinnych dojów.

Dzięki robotowi DeLaval VMS można wykorzystać czas na inne zajęcia związane z produkcją mleka lub przeznaczyć go na czas wolny. Stosowanie doju automatycznego pozwala na skoncentrowanie sie na najistotniejszych zadaniach w produkcji mleka, takich jak zoptymalizowanie żywienia, kontrolowanie zdrowotności stada, a także podnoszenie swoich kwalifikacji i wiedzy dotyczącej opłacalnej produkcji mleka.

Dzięki systemowi automatycznego doju można teraz całkowicie dowolnie układać plan dnia.

Dój automatyczny - przewodnik

Specjalny program o nazwie FutureDairy prowadzony w Australii ma na celu przeanalizowanie i oszacowanie wyzwań stojących przed producentami mleka w tym kraju w najbliższej i dalszej przyszłości. Program ten ma na celu zbadanie możliwości polepszenia jakości i stylu życia producentów mleka oraz dochodowości produkcji. W prorgamie tym badanych jest wiele aspektów hodowli bydla mlecznego Jednym z nich jest analiza wpływu stosowanych technologii produkcyjnych na życie producentów mleka Badane są możliwości prowadzenia automatycznego doju w systemie pastwiskowym jako jeden z innowacyjnych projektów Wynikiem tych badań jest opracowany Przewodnik poświęcony zagadnieniom doju automatycznego w gospodartwach stosujących system pastwiskowy.

AMS Guidelines>>>

DeLaval's Top Milker - VMS

Dostępność

Nie wszystkie produkty DeLaval są dostępne we wszystkich krajach.

W celu uzyskania informacji należy skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem DeLaval.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.