Kamera DeLaval BCS

Kamera DeLaval BCS

Punktowa ocena kondycji jest często używana, jako środek pozwalający na sprawdzenie jak skuteczne jest żywienie w gospodarstwie. Ocena powinna być dokonywana dokładnie w określonych dniach cyklu laktacji. Dokładna punktowa ocena kondycji umożliwia lepsze planowanie dawki, co przyczynia się do zapewnienia krowom optymalnej rezerwy tkanki tłuszczowej. Posiadanie bieżącej wiedzy na temat kondycji stada sprzyja produkcji mleka, efektywności rozpłodu i długowieczności krów. 

 

Główne zalety

 • Zapewnia dzienną automatyczną punktową ocenę kondycji
 • Pomaga w optymalizownaiu żywienia
 • Pozwala osiągnąć wyższą wydajność mleczną
 • Przyczynia się do zwiększenia zdrowia stada oraz podnosi skuteczność inseminacji

Kamera DeLaval BCS eliminuje zgadywanie i nieścisłości pojawiające się w ocenie dokonywanej przez człowieka. Kamera BCS jest montowana w bramce selekcyjnej DeLaval lub w robocie DeLaval VMS. Za każdym razem, gdy krowa przechodzi pod kamerą wykonuje ona zdjęcie 3D tylnego odcinka grzbietu. Następnie oblicza wynik punktowej oceny kondycji zwierzęcia i rejestruje go w DeLaval Delpro Farm Manager  gdzie można zobaczyć wykresy poszczególnych krów, grup lub całego stada. DeLaval DelPro również powiadamia użytkownika, jeśli krowa spadnie poniżej lub pzrekroczy zalecaną dla danej fazy laktacji wartość oceny. 

3D view of cow

Kamera DeLaval BCS Wykonuje zdjęcie 3D tylnej części grzbietu za każdym razem, kiedy przechodzi ona pod kamerą i oblicza jej wynik punktowej oceny kondycji.

 

Dlaczego DeLaval BCS

 • Dostarcza codziennie, spójne i prawdziwe wyniki oceny kondycji
 • Zapewnia wyniki indywidualne, grupowe jak i całego stada
 • Eliminuje stres krów związany z oceną tradycyjną
 • Tworzy raporty odchyleń od wzorca wskazujące na problemy ze zdrowiem
 • Wyniki mogą być udostępniane weterynarzom i doradcom żywieniowym


Korzyści

 • Umożliwia osiągnięcie maksymalnej efektywności żywienia.
 • Ostrzega, o źle zbilansowanej dawce pokarmowej dla krów, grup technologicznych lub dla całego stada. Dzięki temu można przenieść krowy do innej grupy technologicznej lub dostosować dawkę grupy do jej aktualnych potrzeb.
 • Zapewnia wczesny sygnał ostrzegawczy, gdy wynik punktowej oceny kondycji krowy zbyt szybko maleje we wczesnej fazie laktacji, co może skutkować problemami z terminowym zacieleniem i zmniejszeniem ilości wyprodukowanego mleka.
 • Pomaga uniknąć zbyt wysokiego otłuszczenia krów w okresie zasuszenie i ocielenia, co może prowadzić do zwiększenia się ryzyka powikłań przy porodzie jak i pojawienia się zaburzeń metabolicznych takich jak ketoza.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.