Żywienie podczas doju

System DeLaval pozwalające na zadawanie paszy treściwej podczas doju - skuteczne i opłacalne rozwiązanie

System DeLaval do zadawania paszy w dojarni karuzelowej - RF400

RF 400 umożliwia podawanie krowom precyzyjnie odmierzonych dawek paszy treściwej, pozwala tym samym na zwiększenie wydajności mlecznej. Kompaktowa konstrukcja w układzie pionowym. Umożliwia stosowanie czterech różnych pasz w jednym systemie, zadawanie paszy wg ustalonego schematu. Zintegrowany z systemami DeLaval do zarządzania stadem.

Availability

Not all DeLaval products are available in all countries.

For information about the availability of a specific product, please contact your DeLaval dealer.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.