6. Wyposażenie dodatkowe

Poprawa warunków bytowania krów oraz polepszenie warunków pracy dojarzy mają pozytywny wpływ na ogólne wyniki gospodarstwa.

Stworzenie jak najlepszego środowiska obory poprawia produkcyność i dochodowość gospodarstwa.

DeLaval oferuje wiele rozwiązań, które skutecznie poprawiają warunki w oborze, zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.


Automatyczne czochradło

Rewolucja w dziedzinie komfortu krów. Krowy mające możliwość korzystania z automatycznego czochradła są czystsze i bardziej spokojne. Badania prowadzone na Cornell University w 2009 nad automatycznym czochradłem wykazały poprawę stanu zdrowia krów dzięki poprawie krążenia krwi. Badania wykazały spadek ilości wypadków klinicznych mastitis o 34% w drugiej i kolejnych laktacjach. Udowodniły także wzrost wydajności mlecznej o około +1kg dziennie (3.5%) dla krów w drugiej laktacji w porównianiu do kontrolnej grupy krów, która nie miała dostępu do czochradła.  

Pompa próżniowa DVP2700F

Pompa DVP2700F to niezawodne urządzenie, które pozwala zaoszczędzić do 60% energii w porównaniu do pompy z regulatorem częstotliwości.   

Pompa SP480

Rozwiązanie systemowe, poprawia zdrowotność krów i poziom warunków higienicznych. Wydajna i efektywna pompa pozwala na lepsze wykorzystanie odchodów zwierzęcych.  

System odzysku ciepła

System odzysku ciepła pozwala na wykorzystanie dodatkowego dostępnego źródła energii. Można teraz schładzać mleko znacznie szybciej i pozyskane ciepło wykorzystać do ogrzewania wody z przeznaczeniem na mycie.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.