Inteligentne gospodarowanie

Nastaw się na przyszłość

Dla DeLaval konpcepcja Inteligentnego Gospodarowania oznacza zapewnienie klientom - producentom mleka wszelkich narzędzi do podejmowania najlepszych decyzji w ich codziennej pracy, a także dostarczenie im niezbędnej technologii, produktów, serwisu oraz wiedzy dla uzyskania mleka wysokiej jakości.

Inteligentne Gospodarowanie koncentruje sie na innowacjach. Innowacje mają pierwszorzędne znaczenie we wspieraniu producentów mleka.

Efektywne wykorzystanie zasobów dostępnych w gospodarstwie prowadzi do poprawy dochodowości gospodarstwa dzięki poprawie wydajności mlecznej oraz lepszej kontroli kosztów. A kontrola kosztów jest jednym z filarów koncepcji Inteligentnego Gospodarowania.

Od zarządzania dojem do zarządzania gospodarstwem

Wiem doskonale, że ejdna z najwazniejszych kwestii dla producenta mleka jest możliwość sprostania wyzwaniom jakie niesie ze sobą nowowczesne gospodarowanie, które już dziś jest określane przez skalę i wydajność produkcji.

Jutrzejszy sukces zależy w znacznym stopniu od automatyzacji i technologii zastosowanej do stworzenia całego systemu w gospodarstwie, który zapewni produkcyjność i dochodowość. To jest znacznie więcej niż tylko dojenie krów.

Innowacyjne rozwiązania

DeLaval już teraz oferuje coraz więcej innowacyjnych rozwiązań do zaostosowania w gospodarstwie.

Nasza koncepcja Inteligentnego Gospodarowania oznacza dostarczanie producentom pomysłów i technologii które wspierają ich przyszłość.

DeLaval jest jedyną firmą zapewniającą kompletne i holistyczne podejście do gospodarowania obejmujące siedem obszarów Inteligentnego Gospodarowania: znajomość stada, odpowiedniego żywienia, prawidłowego dojenia, zachowania jakości mleka, dbałości o zwierzęta, zapewnienia odpowiednich warunków w gospodarstwie, właściwego serwisu dla urządzeń.

7  obszarów Inteligentnego Gospodarowania

 

Sales Contacts

Contact your local DeLaval representative by choosing your country from the list.


At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.