Schładzanie mleka

Opracowanie nt prawidłowego schładzania mleka powstało aby dostarczyć producentom mleka wielu informacji o tym skomplikowanym zagadnieniu.

Wszystkie procesy chemiczne zależą od temperatury. W niższych temperaturach procesy te ulegają spowolnieniu, a rozkład chemiczny jest opóźniony. Mleko zawiera kilka składników pokarmowych, które są niezbędne dla żywych organizmów, stanowi ono również doskonałą pożywkę dla mikroorganizmów. Jednak w temperaturze 4°C ulega zahamowaniu namnażanie się drobnoustrojów dzięki czemu wstrzymany zostaje proces mikrobiologicznego rozkładu mleka. Jeżeli przestrzega się zasad prawidłowego doju i utrzymuje właściwą higienę, najlepszą metodą uniknięcia rozwoju drobnoustrojów i chemicznych zmian w mleku jest szybkie jego schłodzenie do temperatury 3-4°C.

Składamy szczególne podziękowania współautorom niniejszego opracowania:

Mr S. Y. Jansen Friesland Dairy Foods Director, Transport Raw Materials 

Mr A. P. M. Rombouts Campina Melk Unie, Union, Transport and Quality Chief 

Mr P. Schriemer, Viro Food Energy Engineer 

Mr G. Wever, Wever Architects Engineer

View booklet

Efficient cooling

Click on the image to view booklet


Want to know more?

www.milkproduction.com
Sponsored by DeLaval

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.