Zadbaj o cielęta! Kamizelka dla cieląt używana w warunkach zimowych w celu zabezpieczenia nowonarodzonych cieląt przed wychłodzeniem. Pomocna jest również w opiece nad cielętami chorymi oraz wycielonymi przedwcześnie.
Zadbaj o cielęta! Kamizelka dla cieląt może być również używana dla cieląt zdrowych, w celu zwiększenia ich przyrostu i ogólnego rozwoju.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.