Warto wymieniać cylindry aktywnego czochradła
Stacje żywienia krów
Optymalizacja kosztów żywienia Pasza stanowi największy koszt w produkcji mleka. Optymalizowanie żywienia ma wielkie znaczenie dla poprawy dochodowości produkcji mleka, poprawia zdrowotność stada i minimalizuje negatywny wpływ na środowisko naturalne.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.